ภาพข่าว: เปิดแหล่งเรียนรู้

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560
รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการ อพวช. คุณโสภา ศิรมณีรัตน์ ประธานบริหารศูนย์การค้าบางซื่อ จังชั่น ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือ “เปิดแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมใจกลางเมือง” ณ ศูนย์การค้าบางซื่อ จังชั่น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร